5E MODELİ - 5E TEKNİĞİ

2011-07-07 16:22:00

Bu model beş aşamada gerçekleşir. Bu beş aşamanın İngilizce karşılıkları "e" ile başladığı için böyle bir ad almıştır.

1.Giriş (Enter/Engage) aşaması:
Yeni fikirleri öğrenmeye başlamadan önce, insanların eski fikirlerinin farkında olmaları gerekir.

2. Keşfetme (Explore) aşaması:
Öğrenciler birlikte çalışarak, deneyler yaparak, öğretmenin yönlendireceği bir ortamda çalışarak sorunu çözmek için veya olayı açıklamak için düşünceler üretirler.

3. Açıklama (Explain) aşaması:
Öğrenciler genellikle öğreticinin yardımı olmadan yeni düşünme yolları bulmayı başarmakta güçlük çeker. Öğretmenin öğrencilerin yetersiz olan eski düşüncelerini daha doğru olan yenileriyle değiştirmelerine yardımcı olduğu bu basamak modelin en öğretmen merkezli evresidir.

4. Derinleşme (Elaborate) aşaması:
İncelenmeye başlanan konuya yeni bilgiler elde edildikten sonra yeniden dönülmesi gerekir.

5. Değerlendirme (Evaluate) aşaması
Bu dönem, öğrencilerden anlayışlarını sergilemelerinin beklendiği ya da düşünme tarzlarını ya da davranışlarını değiştirdikleri evredir.

19489
0
0
Yorum Yaz